Tổ chức tài chính vi mô phải kịp thời báo cáo nguy cơ mất khả năng chi trả

(BKTO) - Khi có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc mất khả năng chi trả, tổ chức tài chính vi mô phải kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước về thực trạng, nguyên nhân, các biện pháp đã áp dụng, các biện pháp dự kiến áp dụng để khắc phục và các đề xuất, kiến nghị.

tai-chinh-vi-mo.jpg
Ngân hàng Nhà nước sửa đổi một số quy định nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

Dự thảo mới quy định trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về quản lý thanh khoản, tổ chức tài chính vi mô phải gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện quy định nội bộ về quản lý thanh khoản nêu trên cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Dự thảo Thông tư cũng thay thế cụm từ “B: Tiền mặt, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại (nếu có)” bằng cụm từ “B: Tiền mặt, số dư tài khoản thanh toán mở tại Ngân hàng Nhà nước; tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nếu có).”

Dự thảo Thông tư  cũng bổ sung quy định khi có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc mất khả năng chi trả, tổ chức tài chính vi mô phải kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước về thực trạng, nguyên nhân, các biện pháp đã áp dụng, các biện pháp dự kiến áp dụng để khắc phục và các đề xuất, kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, Dự thảo Thông tư còn sửa đổi, bổ sung Điều 11 về trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

Theo đó, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục có liên quan trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, yêu cầu tổ chức tài chính vi mô thực hiện các tỷ lệ cụ thể theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này.

Cơ quan này còn có trách nhiệm: Thanh tra, giám sát và xử lý hành vi vi phạm của tổ chức tài chính vi mô trong việc thực hiện các tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại Thông tư này; tiếp nhận quy định nội bộ, văn bản sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ của tổ chức tài chính vi mô theo quy định./.

Cùng chuyên mục
Tổ chức tài chính vi mô phải kịp thời báo cáo nguy cơ mất khả năng chi trả