Tổng Kiểm toán nhà nước chúc mừng Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nhân dịp ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam

(BKTO) - Tổng Kiểm toán nhà nước chúc mừng Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nhân dịp ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam
23/11/2021 19:39