TÔNG KIỂM TOÁN

Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc
(BKTO) - Cuối ngày 28/11, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc.