TÔNG KIỂM TOÁN

Công tác thi đua góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị
(BKTO) - Chiều 10/4, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Khối Thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương (Khối) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Khối.