top 100

Acecook Việt Nam được vinh danh Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2023
Acecook Việt Nam được vinh danh trong Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2023 diễn ra ngày 13/12/2023, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức.