TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

EY ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện gian lận trong kiểm toán
(BKTO) - Hãng kiểm toán EY vừa qua đã chia sẻ về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách sáng tạo nhằm mục đích phát hiện gian lận trong hoạt động kiểm toán.