TRỢ CẤP BHXH

Nghệ An: Phát hiện nhiều tồn tại trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua Bưu điện
(BKTO) - Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nghệ An đã bám sát và triển khai kịp thời chỉ đạo của BHXH Việt Nam về thực hiện kiểm tra, giám sát công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng qua Bưu điện.
  • (BKTO) - Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hà Nội ,thực hiện Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHXH TP.Hà Nội sẽ thực hiện điều chỉnh tăng cho các đối tượng từ 1/7/2019.