Từ 1/7: Hà Nội tăng thêm 7,19% lương hưu, trợ cấp BHXH

(BKTO) - Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hà Nội ,thực hiện Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHXH TP.Hà Nội sẽ thực hiện điều chỉnh tăng cho các đối tượng từ 1/7/2019.Theo đó, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có thời điểm bắt đầu hưởng trước ngày 1/7/2019 được điều chỉnh tăng thêm 7,19% so với mức tiền lương hiện hưởng tháng 6/2019. Ví dụ, ông Nguyễn Văn A có mức hưởng lương hưu tháng 6/2019 là 5.254.778 đồng. Từ ngày 1/7/2019 mức hưởng của ông Nguyễn Văn A được điều chỉnh như sau: 5.254.778 + (5.254.778 x 7.19 %) = 5.632.596 đồng (tăng 337.800 đồng).                
   

Ảnh minh họa

   
Nghị định số 44/2019/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng. Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với tám đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/7/2019. Đó là các nhóm đối tượng cụ thể dưới đây. Thứ nhất, Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An), quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Thứ hai, Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10- 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng. Thứ ba, Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao-su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Thứ tư, Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng. Thứ năm, Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ sáu, Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ bảy, Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ tám, Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

THU HUYỀN
Cùng chuyên mục
Từ 1/7: Hà Nội tăng thêm 7,19% lương hưu, trợ cấp BHXH