trung tam giai quyet tthc tinh ca mau

Cà Mau tiếp tục cắt giảm tối đa thủ tục trong lĩnh vực xây dựng
(BKT) - Sở Xây dựng Cà Mau luôn chú trọng, tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, góp phần đem lại hiệu quả đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.