Cà Mau: Nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính

(BKTO) – Nhờ áp dụng nhiều sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đầu năm 2023, công tác này của tỉnh Cà Mau tiếp tục cải thiện đáng kể: Tỷ lệ số hóa, cấp kết quả giải quyết điện tử tăng gần gấp 2 lần, dịch vụ công trực tuyến tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2022…

116.jpg
Công chức tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Ảnh: baocamau.

Chỉ số cải cách hành chính của Cà Mau năm 2022 tăng 16 bậc so với năm 2021, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tăng 18 bậc...

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cà Mau cho biết, công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung và công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nói riêng thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Qua đó, nhiều chỉ số liên quan đến công tác CCHC của tỉnh trong năm 2022 được cải thiện về vị trí xếp hạng so với năm trước liền kề.

Để đạt được mục tiêu trên, nhiều giải pháp, sáng kiến được địa phương triển khai như tiếp nhận thủ tục "phi địa giới hành chính"; tiếp nhận hồ sơ tại nhà... đã phát huy hiệu quả.

Đặc biệt, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức "Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến" (từ ngày 01/3 - 09/5/2023).

Kết quả thực hiện Chiến dịch 69 ngày đêm của tỉnh đã đạt được những kết quả khá tích cực, chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân tiếp tục được cải thiện (tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hẹn của các đơn vị trung bình đạt trên 99%). Đặc biệt, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến từ đầu năm 2023 đến nay đạt 78,26% (tăng 66,15% so với cùng kỳ năm 2022).

Trong công tác kiểm soát, cải cách quy định TTHC, từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã cắt giảm từ 20% đến 80% thời gian giải quyết đối với 392 TTHC. Đến nay, toàn tỉnh có 1.499/2.008 (chiếm 74,6%) TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định.

Đến ngày 09/6, tỉnh Cà Mau đạt 83,56/100 điểm (tăng hơn 25 điểm so với năm 2022) đứng đầu cả nước trên Bảng chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử do Cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ công bố.

Hiện người dân, doanh nghiệp ở Cà Mau có thể thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 ở bất cứ lúc nào, bất cứ đâu khi có máy tính, điện thoại thông minh kết nối internet.

UBND tỉnh Cà Mau cũng cho biết, địa phương đã tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua việc triển khai Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, Bộ phận Một cửa được tổ chức tại 09/09 đơn vị cấp huyện và 101/101 đơn vị cấp xã. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh được triển khai thực hiện tại Bộ phận Một cửa các cấp.

Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc tiếp nhận, giải quyết TTHC năm 2021 là 81,76%, đến 5 tháng đầu năm 2023 là 91,59%...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đặc biệt ghi nhận: Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2022 tăng 16 bậc so với năm 2021; Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công tăng 04 bậc; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh tăng 18 bậc...

Đồng thời, công tác kiểm soát, cải cách TTHC tại Cà Mau có nhiều chuyển biến rõ rệt, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đầu năm 2023, công tác này của tỉnh tiếp tục cải thiện đáng kể như: Tỷ lệ số hóa, cấp kết quả giải quyết điện tử tăng gần gấp 2 lần, dịch vụ công trực tuyến tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2022... Kết quả này góp phần vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương và cả nước.

Tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Để công tác cải cách TTHC của Cà Mau tiếp tục chuyển biến tích cực, ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ - đề nghị tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ, tiếp nhận giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định.

116-anh-2.jpg
Các đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong việc hướng dẫn người dân cài đặt và nộp hồ sơ trực tuyến. Ảnh: baocamau.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị tỉnh bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác này; đẩy mạnh hơn nữa cải cách, kiểm soát quy định TTHC; khẩn trương triển khai các nhiệm vụ về cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh.

Trong đó tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; rà soát, tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng lấy người dùng làm trung tâm; tăng cường phân cấp, ủy quyền, phân bổ nguồn lực trong thực hiện TTHC.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 (Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) và tháo gỡ các "điểm nghẽn" triển khai Đề án 06 về thể chế, hạ tầng công nghệ thông tin, dịch vụ công, dữ liệu và nguồn lực.

Bên cạnh đó, thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, không phát sinh thêm TTHC; định kỳ hàng tháng công khai danh sách cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức giải quyết TTHC chậm…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng yêu cầu tỉnh tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, kịp thời xử lý các khó khăn, bất cập cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, ký số văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.

Đồng thời tiếp tục rà soát, chuẩn hóa các chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý; kịp thời cung cấp, chia sẻ dữ liệu kinh tế - xã hội với Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Cùng chuyên mục
Cà Mau: Nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính