Xử lý các tình huống doanh nghiệp nộp nhầm tiền thuế

(BKTO)- Xử lý vướng mắc liên quan đến tiền phạt chậm nộp dự kiến phát sinh do các nguyên nhân khách quan đã nộp nhầm tiền thuế, Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Cục Hải quan Bình Dương và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xử lý các tình huống này.                
   

Việc xác định hình thức, mức độ kiểm tra hải quan đối với các mặt hàng thép sẽ thực hiện theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành- Ảnh: haiquanonline.com.vn

   

Tổng cục Hải quan cho biết, tại Điều 4, Thông tư 184/2015/TTBTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về cách xác định ngày nộp tiền thuế quy định: “Đối với hình thức nộp thuế qua giao dịch điện tử là ngày người nộp thuế thực hiện giao dịch trích tài khoản của mình tại ngân hàng để nộp tiền và đuợc hệ thống Core Banking xác nhận giao dịch nộp tiền đã thành công…”.

Như vậy, thời điểm xác định ngày nộp tiền được căn cứ vào thông tin do ngân hàng gửi thành công đã trích nợ tài khoản của doanh nghiệp sang Cổng thanh toán điện tử hải quan/ngày báo nợ trên giấy nộp tiền vào NSNN để cơ quan Hải quan tính tiền chậm nộp thuế.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các trường hợp sau:

Đối với trường hợp doanh nghiệp đã nộp tiền nhưng do Kho bạc Nhà nước chuyển nhầm vào tài khoản thu của cơ quan thuế và được cơ quan thuế hoàn trả về tài khoản của doanh nghiệp sau đó doanh nghiệp nộp lại tiền thuế, đây là thiếu sót Kho bạc Nhà nước.

Như vậy, đối với trường hợp này thì khoảng thời gian khoản tiền thuế doanh nghiệp nộp vẫn còn trong NSNN chưa trả về tài khoản của doanh nghiệp thì không bị tính tiền chậm nộp. Tuy nhiên, số tiền thuế nộp nhầm đã hoàn lại tài khoản của doanh nghiệp và sau đó doanh nghiệp mới đi nộp lại nên số tiền thuế này không còn nằm trong NSNN. Vì vậy, doanh nghiệp đã chậm nộp tiền thuế và phải bị tính tiền chậm nộp thuế kể từ ngày doanh nghiệp được hoàn tiền từ cơ quan Thuế vào tài khoản của doanh nghiệp đến ngày doanh nghiệp thực nộp lại tiền thuế (ngày báo nợ) vào tài khoản của chi cục hải quan thụ hưởng.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhưng chuyển nhầm sang chi cục Hải quan khác và được cơ quan Thuế hoàn trả (khi kê khai đầu ra) về tài khoản của doanh nghiệp. Sau đó doanh nghiệp phát hiện tiền chưa vào tài khoản của chi cục hải quan thụ hưởng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh nên đã nộp lại (lần 2) vào tài khoản của chi cục hải quan thụ hưởng, đồng thời khoản tiền thuế GTGT (lần 1 tương dương với số tiền doanh nghiệp đã nộp lần 2) hiện nay còn đang thừa tiền trong tài khoản thu NSNN của chi cục hải quan khác tại Kho bạc Nhà nước thành phố.

Do số tiền doanh nghiệp đã nộp thuế vẫn còn trong NSNN nhưng không đề nghị hoàn trả kiêm bù trừ vào số tiền còn nợ của tờ khai đó do sai cơ quan thu mà doanh nghiệp nộp tiếp lần 2, nên ngân sách đang nợ tiền nộp nhầm của doanh nghiệp tương đương với số tiền doanh nghiệp chậm nộp. Vì vậy, trường hợp này không phát sinh tiền chậm nộp vào NSNN.

Trường hợp này, Tổng cục cho biết, Cục Hải quan Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp nếu phát sinh nộp nhầm chi cục Hải quan khác thì thực hiện hoàn trả kiêm bù trừ vào số tiền đang nợ, tránh phát sinh tiền thuế chậm nộp, đồng thời liên hệ với Chi cục Hải quan đã nộp nhầm để được hoàn trả tiền thuế GTGT nộp thừa.

Riêng với trường hợp Chi cục thụ hưởng khoản tiền thừa đã thực hiện lệnh hoàn trả kiêm bù trừ đối với tiền thuế GTGT của doanh nghiệp để chuyển số tiền thuế GTGT đã nộp của doanh nghiệp vào tài khoản thu NSNN của Chi cục thụ huởng tại Kho bạc nhà nước nên số tiền doanh nghiệp đã nộp còn nằm trong NSNN, không trả lại tài khoản của doanh nghiệp. Vì vậy, cả 2 trường hợp này không phát sinh chậm nộp với NSNN.

ĐÔNG SƠN (theo haiquanonline.com.vn)
Cùng chuyên mục
Xử lý các tình huống doanh nghiệp nộp nhầm tiền thuế