Ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập, phân loại thông tin đấu thầu

(BKTO) - Việc thu thập thông tin, dữ liệu từ hệ thống đấu thầu quốc gia sẽ góp phần làm giàu kho dữ liệu số của Kiểm toán nhà nước (KTNN), hỗ trợ công tác phân tích, ứng dụng các công nghệ vào hoạt động kiểm toán theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

ts.-vu-thanh-hai-kiem-toan-truong-ktnn-chuyen-nganh-iv-chu-tich-hoi-dong-nghiem-thu-danh-gia-cao-no-luc-nghien-cuu-cua-ban-de-tai.jpg
TS. Vũ Thanh Hải - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao nỗ lực nghiên cứu của Ban đề tài. Ảnh: Nguyễn Ly

Sáng 14/5, Hội đồng khoa học KTNN tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán của KTNN trong việc thu thập, phân loại thông tin về đấu thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia” do Ths. Đào Trọng Tường và Ths. Trần Việt (KTNN chuyên ngành VII) đồng chủ nhiệm.

TS. Vũ Thanh Hải - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, cùng tham dự có các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu và Ban đề tài.

quang-canh-cuoc-hop.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Ly

Theo nghiên cứu của Ban đề tài, đấu thầu là phương thức hữu hiệu nhất để chủ đầu tư có thể chọn được nhà thầu có khả năng tốt và đưa ra mức giá hợp lý nhất. Ứng dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động đấu thầu mua sắm công trên cơ sở đảm bảo quản trị tốt góp phần phát triển kinh tế xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, ngăn ngừa tham nhũng và nâng cao niềm tin của người dân vào hoạt động đấu thầu mua sắm công.

Hiện nay, hệ thống đấu thầu quốc gia là cổng thông tin điện tử duy nhất cho toàn bộ các hoạt động đấu thầu mua sắm công, được xây dựng để thực hiện hai chức năng: Thống nhất quản lý thông tin về đấu thầu; Đấu thầu qua mạng theo quy định tại khoản 26 Điều 4 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. Tất cả các thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng được quản lý, đăng tải đầy đủ và công khai trên hệ thống này.

ban-de-tai-trinh-bay-ket-qua-nghien-cuu.jpg
Ban đề tài trình bày kết quả nghiên cứu. Ảnh: Nguyễn Ly

Lượng thông tin, cơ sở dữ liệu được đăng tải trên hệ thống đấu thầu quốc gia rất lớn, được công bố theo thời gian thực hiện gói thầu, vì vậy, khi thu thập thông tin, KTNN mất nhiều thời gian tìm kiếm, tổng hợp, phân tích về gói thầu, chủ đầu tư, các nhà thầu tham dự. Từ thực trạng trên, việc đưa ra giải pháp xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán là cấp thiết, giúp các kiểm toán viên rút ngắn thời gian thu thập thông tin về hoạt động của nhà thầu, kiểm tra thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu...

Qua thực tế kiểm toán và kết quả nghiên cứu, Ban đề tài đã khái quát các nội dung thông tin được đăng tải trên hệ thống đấu thầu quốc gia gắn với các quy trình đăng tải, quản lý thông tin; phân tích nhu cầu và thực trạng thu thập, phân loại các thông tin về đấu thầu của KTNN; chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện và đưa ra giải pháp thu thập, phân loại, tổng hợp, phân tích các thông tin.

ths.-vu-van-cuong-kiem-toan-truong-ktnn-chuyen-nganh-vii-phan-bien-1-goi-mo-mot-so-noi-dung-cho-ban-de-tai.jpg
ThS. Vũ Văn Cường - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII, Phản biện 1 gợi mở một số nội dung cho Ban đề tài. Ảnh: Nguyễn Ly

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu của Ban đề tài là cơ sở khoa học quan trọng khi xem xét, nghiên cứu việc thu thập, phân loại thông tin đấu thầu, góp phần làm giàu dữ liệu và là tiền đề chuyển đổi phương pháp kiểm toán truyền thống sang phương pháp kiểm toán dựa trên dữ liệu số, giúp KTNN thích ứng với quá trình chuyển đổi số quốc gia. Các giải pháp, đề xuất, kiến nghị được nêu trong đề tài cơ bản phù hợp, có tính khả thi khi nghiên cứu, áp dụng trong thực tế.

Để đề tài hoàn thiện và có tính ứng dụng cao, Hội đồng nghiệm thu khuyến nghị Ban đề tài bổ sung một số nội dung: lý luận về thu thập và phân loại thông tin; các phương pháp thu thập và phân loại thông tin; ý nghĩa, vai trò của việc thu thập và phân loại thông tin về đấu thầu được đăng tải trên hệ thống đấu thầu quốc gia đối với hoạt động kiểm toán của KTNN.

ths.-nguyen-van-quang-pho-giam-doc-trung-tam-tin-hoc-phan-bien-2-nhan-manh-viec-dam-bao-tuong-thich-giua-he-thong-cntt-cua-ktnn-voi-cac-du-lieu-can-thu-thap.jpg
Ths. Nguyễn Văn Quang - Phó Giám đốc Trung tâm tin học, Phản biện 2 nhấn mạnh việc đảm bảo tương thích giữa hệ thống CNTT của KTNN với các dữ liệu cần thu thập. Ảnh: Nguyễn Ly

Ban đề tài cần nêu rõ phương pháp hiện đang được các Kiểm toán viên nhà nước sử dụng để thu thập và phân loại thông tin về đấu thầu. Từ đó, đưa thêm các giải pháp gắn với việc khai thác các thông tin hồ sơ dự thầu theo chức năng nhiệm vụ của KTNN; đảm bảo tính tương thích hệ thống CNTT của KTNN với đặc tính, cấu trúc của dữ liệu cần thu thập; hoàn thiện cơ sở pháp lý trong việc yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, thu thập dữ liệu đấu thầu; bổ sung giải pháp quản trị, vận hành…

Hội đồng nghiệm thu thống nhất Đề tài xếp loại Khá./.

Cùng chuyên mục
Ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập, phân loại thông tin đấu thầu