Ủy ban kiểm toán trước yêu cầu mới về giám sát rủi ro

(BKT) Với sự biến động và tác động khó lường của thị trường, nhiều tổ chức đang xem xét lại cấu trúc và thực tiễn hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) để bổ sung thêm nhiệm vụ giám sát các lĩnh vực mới nhiều rủi ro như: An ninh mạng, quản lý rủi ro (ERM) và báo cáo về môi trường, xã hội, quản trị (ESG).

z4279602826767_463a6ef58b79bed6736a4eea4b8b171a.jpg

Bổ sung nhân sự để đáp ứng các nhiệm vụ giám sát mới

Theo Báo cáo Thực hành của UBKT do Deloitte phối hợp với Trung tâm Chất lượng kiểm toán (CAQ) thực hiện, việc mở rộng vai trò của UBKT đã đặt ra câu hỏi về thành phần cũng như năng lực của các thành viên trong Ủy ban.

Theo đó, UBKT sẽ cần nhiều nhân lực có chuyên môn cao hơn trong một số lĩnh vực nhất định, nhưng cũng cảnh giác với việc mời các chuyên gia bên ngoài để tư vấn chủ đề có phạm vi hẹp. Đồng thời, UBKT vẫn phải duy trì tốt nhiệm vụ giám sát cốt lõi của mình về báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ, đạo đức và tuân thủ cũng như hiểu được mối quan hệ qua lại giữa các lĩnh vực rủi ro khác nhau.

Kết quả của cuộc khảo sát đã cho thấy, 92% số người được hỏi cho rằng UBKT của họ đang có đủ kinh nghiệm và năng lực cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhiều UBKT vẫn có kế hoạch tăng quy mô trong 12 tháng tới và có thể thay đổi thành phần trong Ủy ban, bao gồm cả việc thay đổi các giám đốc - những người không phải là kiểm toán viên.

Đặc biệt, các công ty dịch vụ phi tài chính có xu hướng muốn mở rộng quy mô của UBKT hơn (29%) so với các doanh nghiệp tài chính (15%). An ninh mạng và ESG là hai lĩnh vực chuyên môn cần bổ sung nhân sự để nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT. Ngược lại, khi nói đến tài chính và kế toán, 93% số người được hỏi nói rằng họ đã có đủ nhân lực chuyên môn cao.

Ngoài vấn đề về nhân sự, nghiên cứu của Deloitte cũng nhấn mạnh thêm rằng, UBKT cần chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động bên ngoài của kiểm toán viên trong bối cảnh rủi ro gian lận liên quan mật thiết với môi trường năng động hiện nay, nơi kinh tế vĩ mô và những thay đổi địa chính trị có thể tạo ra cơ hội, áp lực mới dẫn đến những rủi ro gian lận mới.

Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ 20% số người được hỏi xếp hạng rủi ro gian lận là một trong ba lĩnh vực trọng tâm hàng đầu của họ trong 12 tháng tới. Kết quả này được xem như một lời cảnh báo, bởi các UBKT có thể tự tin với chính sách nội bộ và các thủ tục để đánh giá rủi ro gian lận, nhưng gian lận không chỉ xuất phát từ trong công ty. Để thúc đẩy việc tiếp cận toàn diện và tránh bỏ sót các nguy cơ, UBKT nên bổ sung thêm các yếu tố bên ngoài vào quy trình đánh giá rủi ro gian lận của kiểm toán viên.

Những trọng tâm của Ủy ban kiểm toán trong thời gian tới

Nghiên cứu của Deloitte cho thấy, ngoài báo cáo tài chính và kiểm soát nội bộ, an ninh mạng, quản lý rủi ro doanh nghiệp và ESG được xác định là những lĩnh vực trọng tâm trong 12 tháng tới của UBKT. Theo đó, có tới 53% số người được hỏi cho biết công ty của họ đã ủy quyền giám sát an ninh mạng cho UBKT, trong khi chỉ 11% tổ chức ủy quyền cho Ủy ban rủi ro.

Gần 60% các công ty dịch vụ phi tài chính ủy quyền giám sát an ninh mạng cho UBKT và ngạc nhiên hơn là 38% công ty tài chính cũng phân bổ giám sát an ninh mạng cho UBKT, ngay cả khi họ có Ủy ban rủi ro.

41% số người được hỏi tin rằng các thành viên UBKT đã có kinh nghiệm và chuyên môn về an ninh mạng phù hợp (tăng 6% so với khảo sát năm ngoái) và dường như kiểm toán viên không ngại tìm kiếm thông tin, gặp các chuyên gia về lĩnh vực này.

Trong bối cảnh rủi ro thay đổi nhanh chóng, điều quan trọng với UBKT là phải đánh giá được khả năng của mình đối với các lĩnh vực được mở rộng phạm vi giám sát thường xuyên. Điều này bao gồm việc cập nhật các rủi ro mới và hiểu rõ về các lĩnh vực giám sát truyền thống như báo cáo tài chính để xác định xem những thay đổi nào là cần thiết và các quyết định của ban lãnh đạo có đảm bảo phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Tương tự an ninh mạng, quản lý rủi ro cũng đang được chuyển dần về cho UBKT khi có tới 43% số người được hỏi cho biết UBKT đang giám sát lĩnh vực này. Đây cũng là lĩnh vực mà kiểm toán viên rất tự tin về chuyên môn (75%) và ban lãnh đạo có mức độ tin cậy cao vào khả năng của UBKT. Tuy nhiên, để mở rộng hiểu biết của họ, UBKT vẫn thường xuyên gặp các chuyên gia bên ngoài để xin ý kiến tư vấn trong 12 tháng qua.

Cũng theo Deloitte, 34% tổ chức đã đưa ESG vào phạm vi trách nhiệm giám sát của UBKT, kết quả này được xem như một bước nhảy vọt so với nhiều năm trước. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực UBKT thiếu kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và cần bổ sung nhân sự nhất so với các lĩnh vực nêu trên. Điều này đồng nghĩa với việc các cuộc thảo luận trước, trong và sau cuộc kiểm toán về ESG sẽ là ưu tiên hàng đầu của UBKT trong thời gian tới./.

Cùng chuyên mục
 • Những lưu ý khi kiểm toán các khoản thuế phải nộp tại ngân hàng thương mại
  2 tháng trước Kiểm toán - Kế toán
  (BKTO) - Ngân hàng thương mại (NHTM) có cơ cấu tổ chức bộ máy đa dạng bao gồm: Hội sở chính, các chi nhánh và công ty con tương ứng với các cách hạch toán, kê khai và quyết toán thuế khác nhau. Do đó, Kiểm toán nhà nước (KTNN) cần có hướng dẫn cụ thể thủ tục kiểm toán các khoản thuế phải nộp ngân sách nhà nước khi kiểm toán tại mỗi đơn vị thuộc NHTM với những lưu ý riêng cho từng loại thuế.
 • Lập kế hoạch kiểm toán dựa trên sự hợp tác để đánh giá rủi ro
  2 tháng trước Kiểm toán - Kế toán
  Kiểm toán nội bộ (KTNB) đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tính hiệu quả của quản lý rủi ro doanh nghiệp và đề xuất các cải tiến. Do đó, kiểm toán viên nội bộ cần cộng tác với ban lãnh đạo và tất cả các bộ phận khác để thực hiện đánh giá rủi ro, từ đó hình thành bức tranh toàn diện về rủi ro của doanh nghiệp.
 • Tiếp cận toàn diện hơn trong đánh giá rủi ro an ninh mạng
  2 tháng trước Kiểm toán - Kế toán
  (BKTO) - Một trong những thách thức lớn nhất khi nhắc đến rủi ro an ninh mạng là doanh nghiệp chấp nhận nó xảy ra rồi mới tìm cách khắc phục. Trong khi đó, đây là một rủi ro kinh doanh và kiểm toán nội bộ (KTNB) cần nhìn nhận rủi ro này trong bối cảnh của toàn bộ doanh nghiệp.
 • Ứng dụng AI và Big Data vào hoạt động kiểm toán
  2 tháng trước Kiểm toán - Kế toán
  (BKTO) - Hiện nay, các cơ quan của Chính phủ đã triển khai việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) vào hoạt động điều hành nhằm hướng tới một Chính phủ số, xã hội số. Xu hướng này buộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thay đổi phương pháp kiểm toán và phương thức làm việc, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.
 • Kiểm toán nội bộ là chìa khóa để cải thiện chất lượng quản trị công ty
  3 tháng trước Kiểm toán - Kế toán
  (BKTO) - Kiểm toán nội bộ (KTNB) có vai trò quan trọng và là bộ phận không thể thiếu trong quản trị công ty. Để nâng cao hiệu quả hoạt động các bộ phận trong tổ chức, cũng như trách nhiệm giải trình với các bên liên quan, doanh nghiệp cần thiết lập và duy trì sức mạnh của “kiềng ba chân”: Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và KTNB.
Ủy ban kiểm toán trước yêu cầu mới về giám sát rủi ro