Lập kế hoạch kiểm toán dựa trên sự hợp tác để đánh giá rủi ro

Kiểm toán nội bộ (KTNB) đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tính hiệu quả của quản lý rủi ro doanh nghiệp và đề xuất các cải tiến. Do đó, kiểm toán viên nội bộ cần cộng tác với ban lãnh đạo và tất cả các bộ phận khác để thực hiện đánh giá rủi ro, từ đó hình thành bức tranh toàn diện về rủi ro của doanh nghiệp.

3.png
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Để mỗi cuộc kiểm toán mang lại giá trị thực cho tổ chức, KTNB cần có một quy trình đánh giá rủi ro hiệu quả làm cơ sở cho việc hình thành một kế hoạch kiểm toán (KHKT) toàn diện. Theo các chuyên gia của AuditBoard, lập KHKT dựa trên sự hợp tác để đánh giá rủi ro sẽ bao gồm: Sắp xếp kế hoạch phù hợp với mục tiêu của ban lãnh đạo, chuyển sang đánh giá rủi ro thường xuyên hơn thay vì dựa vào đánh giá rủi ro hằng năm, thực hiện đánh giá kỹ năng nhằm đảm bảo kiểm toán viên nội bộ có đủ năng lực để kiểm toán các lĩnh vực mới và xác định rủi ro một cách thích hợp.

Hiểu các mục tiêu của ban lãnh đạo

Yêu cầu đầu tiên của việc lập KHKT dựa trên sự hợp tác để đánh giá rủi ro là KTNB phải hiểu các mục tiêu của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Theo bà Allie McGillick - Giám đốc Dịch vụ tư vấn giải pháp (AuditBoard), thông thường, KTNB bắt đầu lập KHKT với danh sách các thực thể và rủi ro chung. Còn lập KHKT dựa trên đánh giá rủi ro thông qua sự hợp tác bắt đầu bằng việc xác định các mục tiêu của tổ chức, sau đó tìm hiểu các rủi ro có thể ngăn cản ban quản lý đạt được các mục tiêu đó.

Các mục tiêu kinh doanh vẫn luôn có sẵn trong các báo cáo hằng năm, nhưng việc trao đổi với ban lãnh đạo sẽ khám phá ra các bước cơ bản hỗ trợ các mục tiêu đó. Đây là lúc kiểm toán viên thực hiện bước đầu tiên để lập KHKT.

Thông qua việc cộng tác với nhiều bên liên quan trong tổ chức, kiểm toán viên có thể thu thập nhiều thông tin khác nhau và tạo điều kiện cho việc xây dựng kế hoạch kiểm toán toàn diện dựa  trên đánh giá rủi ro.

Các cuộc trao đổi của kiểm toán viên có thể là với thành viên ban lãnh đạo, các nhóm đảm bảo khác (về pháp lý, công nghệ, môi trường…) hoặc với các nhân viên của doanh nghiệp nhằm tìm hiểu sâu hơn về các mục tiêu nhỏ hỗ trợ các mục tiêu lớn hơn. Đồng thời, thông tin kiểm toán viên thu thập được sẽ được cập nhật vào phần mềm đánh giá rủi ro hỗ trợ lập KHKT.

Đánh giá rủi ro thường xuyên dựa trên dữ liệu của toàn doanh nghiệp

Sau khi đã có sự trao đổi và hiểu các mục tiêu của ban lãnh đạo, KTNB sẽ tiến hành đánh giá rủi ro, bao gồm các rủi ro đã biết và rủi ro mới xuất hiện. Kiểm toán viên có thể gia tăng giá trị cho quy trình đánh giá rủi ro bằng cách kết hợp dữ liệu đánh giá rủi ro từ ban lãnh đạo với các bộ phận khác, đồng thời bổ sung các dữ liệu mới khi môi trường thay đổi.

Thực tế cho thấy, các đánh giá theo chu kỳ hằng năm không thể theo kịp sự biến động nhanh chóng của môi trường tác động đến tổ chức. Do đó, KTNB phải chuyển sang đánh giá rủi ro thường xuyên hơn, cũng như tận dụng triệt để các phần mềm đánh giá rủi ro để kết nối dữ liệu của toàn doanh nghiệp, hạn chế việc làm tăng thời gian làm việc của các bộ phận.

Phân bổ đúng nguồn lực

Một yêu cầu không thể thiếu khi lập KHKT là thiết lập lịch trình làm việc hợp lý cho cả nhóm. Theo bà Melina Sartena - Phó Giám đốc Dịch vụ tư vấn giải pháp (AuditBoard), để phân bổ nguồn lực phù hợp, KTNB cần tận dụng các kiểm toán viên có kỹ năng đa dạng và xử lý được nhiều tình huống khác nhau. Chẳng hạn như, các kiểm toán viên hội tụ các kỹ năng về công nghệ thông tin, kiểm toán hoạt động hoặc kiểm toán tài chính thì có thể tạo thành một nhóm chuyên kiểm tra các biện pháp kiểm soát và báo cáo về các vấn đề mà họ phát hiện, giúp tăng thêm giá trị cho ban lãnh đạo doanh nghiệp.

KTNB cần thực hiện đánh giá kỹ năng để xác định những cá nhân nào phù hợp nhất với công việc cụ thể. Đồng thời, kiểm toán viên cũng phải bổ sung các kỹ năng mới, cần thiết như: Trí tuệ nhân tạo, học máy và quản trị trong bối cảnh dữ liệu ngày càng bùng nổ.

Khi bạn bắt đầu với các mục tiêu kinh doanh và đánh giá dựa trên bối cảnh rủi ro hiện tại, các cuộc kiểm toán sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp và khiến ban lãnh đạo quan tâm hơn đến kết quả kiểm toán. Do đó, bất kỳ vấn đề nào mà KTNB tìm ra đều được liên kết với tất cả các phòng, ban và tác động đến việc ra quyết định giải quyết ngay của lãnh đạo, hướng tới việc đạt được các mục tiêu đã đề ra./.

Cùng chuyên mục
 • Tiếp cận toàn diện hơn trong đánh giá rủi ro an ninh mạng
  một năm trước Kiểm toán - Kế toán
  (BKTO) - Một trong những thách thức lớn nhất khi nhắc đến rủi ro an ninh mạng là doanh nghiệp chấp nhận nó xảy ra rồi mới tìm cách khắc phục. Trong khi đó, đây là một rủi ro kinh doanh và kiểm toán nội bộ (KTNB) cần nhìn nhận rủi ro này trong bối cảnh của toàn bộ doanh nghiệp.
 • Ứng dụng AI và Big Data vào hoạt động kiểm toán
  một năm trước Kiểm toán - Kế toán
  (BKTO) - Hiện nay, các cơ quan của Chính phủ đã triển khai việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) vào hoạt động điều hành nhằm hướng tới một Chính phủ số, xã hội số. Xu hướng này buộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thay đổi phương pháp kiểm toán và phương thức làm việc, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.
 • Kiểm toán nội bộ là chìa khóa để cải thiện chất lượng quản trị công ty
  một năm trước Kiểm toán - Kế toán
  (BKTO) - Kiểm toán nội bộ (KTNB) có vai trò quan trọng và là bộ phận không thể thiếu trong quản trị công ty. Để nâng cao hiệu quả hoạt động các bộ phận trong tổ chức, cũng như trách nhiệm giải trình với các bên liên quan, doanh nghiệp cần thiết lập và duy trì sức mạnh của “kiềng ba chân”: Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và KTNB.
 • Kiểm toán việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững theo thông lệ quốc tế
  một năm trước Kiểm toán - Kế toán
  (BKTO) - Kiểm toán việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) là xu thế tất yếu của các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) trên thế giới. Để đánh giá hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện SDGs, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bển vững của Liên hợp quốc, Kiểm toán nhà nước Việt Nam (KTNN) cần dựa trên thông lệ quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam để lựa chọn chủ đề, nội dung, đưa ra các tiêu chí cũng như có cách tiếp cận.
 • Những yếu tố không nên bỏ qua khi kiểm toán nội bộ
  một năm trước Kiểm toán - Kế toán
  (BKTO) - Khi tiến hành đánh giá rủi ro toàn diện để xây dựng kế hoạch kiểm toán, các kiểm toán viên (KTV) nội bộ thường tập trung vào an ninh mạng, tuân thủ quy định, báo cáo tài chính, mối quan hệ với bên thứ ba mà bỏ qua những yếu tố như: Văn hóa doanh nghiệp, cơ sở vật chất hay thái độ của nhân viên. Trong khi đó, đây lại là những yếu tố có thể tiềm ẩn rủi ro, thậm chí ảnh hưởng đến tầm nhìn, sứ mệnh cũng như các quyết định của doanh nghiệp.
Lập kế hoạch kiểm toán dựa trên sự hợp tác để đánh giá rủi ro