Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về 5 nội dung tại Phiên họp thứ 30

(BKTO) - Sáng 22/02, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 30.

220220240859-z5181394405543_9b78d302f2cd5427329ae7ad200e0f65.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: VPQH

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên họp thường kỳ tháng 2 này sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định 5 nội dung.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là một trong 9 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 và được dự kiến xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024). Ngay sau kỳ họp thứ 6, cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra đã phối hợp chặt chẽ, chỉnh lý công phu đối với Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).

“Cần tiếp tục rà soát Dự án Luật để kế thừa, phát triển, hoàn thiện những quy định hiện hành trong Luật mà đến nay vẫn còn có giá trị, còn phù hợp; đồng thời sửa đổi, bổ sung những bất cập đã chỉ ra trong quá trình tổng kết , bổ sung những vấn đề mới, đặc biệt là quy định để thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trong hoạt động lưu trữ nhưng vẫn đảm bảo quản lý tập trung, thống nhất; chia sẻ, kết nối các dữ liệu liên quan đến lĩnh vực này” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu yêu cầu đẩy mạnh, phát huy các giá trị tài liệu lưu trữ, lưu trữ có mục tiêu, có giá trị gia tăng khi lưu trữ tài liệu.

Liên quan đến vấn đề chuyển đổi số trong hoạt động lưu trữ, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là vấn đề rất mới, cần xem xét tính đồng bộ của hệ thống pháp luật vì thời gian qua chúng ta đã ban hành một loạt các dự án luật có liên quan đến vấn đề này. Cùng với đó, cần chú ý việc huy động, phát huy mọi nguồn lực, ngoài lưu trữ công còn có khu vực lưu trữ tư; đẩy mạnh xã hội hóa về lưu trữ…

Nội dung thứ hai là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ. Đây là dự án luật được Quốc hội thông qua năm 2017 nhưng cần cấp bách sửa đổi, bổ sung để thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo Chủ tịch Quốc hội, với công tác chuẩn bị cho đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến về khả năng trình Quốc hội xem xét thông qua tại một kỳ họp.

220220240858-z5181387430172_e8b76f8ea79fa12979612231a2b67ed7.jpg
Toàn cảnh khai mạc Phiên họp. Ảnh: VPQH

Nội dung thứ ba là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Tờ trình của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về giao bổ sung số lượng kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân.

Nội dung thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 01/2024 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 12/2023).

Nội dung thứ năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đánh giá ý nghĩa, tầm quan trọng của Kỳ họp khi đã thông qua rất nhiều quyết sách quan trọng, đặc biệt là Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); cho ý kiến về những nội dung cần phát huy, cần tiếp tục rút kinh nghiệm để hướng tới một Quốc hội ngày càng phát huy được tính dân chủ, tăng tính pháp quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Nhấn mạnh thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều, Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội tới đây sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật, một số dự thảo nghị quyết và cho ý kiến lần đầu với khoảng 12 dự án luật khác. "Số lượng dự án luật thông qua, cho ý kiến tại kỳ họp tới đây sẽ là lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay" - Chủ tịch Quốc hội nói và cho biết thêm, ngoài phiên họp thường kỳ tháng 3 tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tổ chức phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật để tiếp tục cho ý kiến đối với các dự án luật mà Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7 cũng như các dự án sẽ cho ý kiến, xem xét thông qua vào kỳ họp cuối năm.

Cùng chuyên mục
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về 5 nội dung tại Phiên họp thứ 30