VẮC&XIN

Ghana: Lên án sai phạm trong việc sử dụng quỹ Covid-19
(BKTO) - Tổng Kiểm toán Ghana (châu Phi) vừa qua đã công bố một báo cáo chỉ trích nhiều quan chức ngành y đã cố tình biển thủ ngân sách công. Nhiều cán bộ vi phạm các nguyên tắc quản lý các quỹ dành cho công tác hỗ trợ, phòng, chống đại dịch Covid-19.