Vẫn còn trên 14.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ

KHÁNH LINH | 17/11/2023 18:09:01

(BKT) Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc niên hạn giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Tài chính, hiện vẫn còn hàng chục bộ, ngành và địa phương chưa phân bổ hết nguồn vốn đầu tư công, ước lên tới trên 14.000 tỷ đồng.

blue-simple-illustrated-cute-travel-edition-infographic-3-.png
Bài liên quan
  • Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng lần đầu tiên vượt mức 50%
    (BKTO) - Đến hết tháng 9/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 51,38%. Năm 2023 là năm đầu tiên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng vượt mức 50%, trong khi số lượng vốn năm nay lớn hơn năm 2022 tới 110.000 tỷ đồng.
    Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
    (BKTO) - Luôn coi công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, là động lực giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Thái Bình đã đề ra nhiều giải pháp và thực hiện hiệu quả. Để có được kết quả này, một trong những “bí quyết” của địa phương là huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.
Cùng chuyên mục
Vẫn còn trên 14.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ