VĂN HÓA

Australia: Đánh giá công tác cải cách văn hóa của Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Lâm nghiệp
(BKTO) - Vừa qua, Kiểm toán nhà nước Australia (ANAO) đưa ra một báo cáo về công tác “Cải cách văn hóa của Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Lâm nghiệp Australia (DAFF)”.