VCCI: Cần cân nhắc điều chỉnh mức giảm phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp

(BKTO) - Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Dự thảo). Góp ý cho Dự thảo này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, cơ quan soạn thảo cần cân nhắc điều chỉnh mức giảm của một số loại phí, lệ phí.



                
   

Cầncân nhắc điều chỉnh mức giảm của một số loạiphí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp -Ảnh minh họa: tapchitaichinh.vn

   

Theo VCCI, việc Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí trong năm 2022 là chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ cho cộng đồngdoanh nghiệp đã bị kiệt quệ trong năm 2021 vì dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, để chính sách này thực sự hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp, VCCI đề nghị ban soạn thảo cân nhắc, xem xét về mức giảm một số loại phí, lệ phí.

Cụ thể, theo nội dung của Phụ lục đính kèm Dự thảo thì một số mức phí, lệ phí của các hoạt động có tính chất tương tự nhau nhưng mức giảm lại khác nhau.

Ví dụ, cùng là phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép kinh doanh, nhưng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động giảm 30%; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản giảm 10%; lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng giảm 50%.

“Đề nghị ban soạn thảo cân nhắc điều chỉnh mức giảm của các loại phí, lệ phí trên tương tự nhau và ở mức 50%” - VCCI góp ý./.
DIỆU THIỆN
Cùng chuyên mục
VCCI: Cần cân nhắc điều chỉnh mức giảm phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp