VĨNH PHÚC

Thu hút đầu tư là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế Vĩnh Phúc
(BKTO) - Quý I/2024, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ước đạt trên 4%, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng gần 6,7% so với cùng kỳ năm trước…
  • (BKTO) - Tổng cục Thuế cho biết, 2 tháng đầu năm, tổng thu do cơ quan thuế quản lý ước đạt 361.672 tỷ đồng, đạt 24,3% so với dự toán, bằng 112,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 9.740 tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán. Thu nội địa ước đạt 351.933 tỷ đồng, bằng 24,4% dự toán, bằng 113,4% so với cùng kỳ năm 2023.
  • (BKTO) - Theo báo cáo của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, 2 tháng đầu tiên của năm 2024, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút được 7 dự án đầu tư mới, trong đó có 5 dự án FDI và 2 dự án DDI (doanh nghiệp do nhà đầu tư trong nước thành lập); điều chỉnh tăng vốn cho 9 lượt dự án FDI và 4 lượt dự án DDI.
  • (BKTO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 158/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.