Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 02 giảm 13,1%

(BKTO) - Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 02/2024 được các Bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp.

7.jpg
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 26,9 nghìn tỷ đồng, giảm 13,1%. Ảnh minh họa: VGP

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 02 ước đạt 26,9 nghìn tỷ đồng, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể gồm: vốn Trung ương quản lý đạt 4,7 nghìn tỷ đồng, giảm 20,7%; vốn địa phương quản lý 22,2 nghìn tỷ đồng, giảm 11,3%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt hơn 59,8 nghìn tỷ đồng, bằng 8,4% kế hoạch năm và tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 bằng 8% và tăng 21,8%).

Trong đó, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, bằng 8% kế hoạch năm và giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 50,3 nghìn tỷ đồng, bằng 8,5% kế hoạch năm và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 33,3 nghìn tỷ đồng, bằng 7,9% và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 14,7 nghìn tỷ đồng, bằng 9,7% và tăng 7%. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, bằng 11,2% và tăng 6,5%.

Trong khi vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 02 tháng đầu năm của nhiều Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng... giảm thì tại nhiều địa phương lại tăng mạnh, như: Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Hưng Yên.../.

Cùng chuyên mục
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 02 giảm 13,1%