Xã hội hóa đầu tư 5 sân bay

(BKTO) - Quá trình cấp có thẩm quyền xem xét đề án định hướng chung, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh có thể chủ động tiếp tục hoàn thiện Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác cảng hàng không tại địa phương.

san-bay-chu-lai.jpg
Cảng Hàng không Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: ST

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh có cảng hàng không, sân bay gồm: Sơn La (Cảng hàng không Nà Sản), Thanh Hóa (Cảng hàng không Thọ Xuân), Nghệ An (Cảng hàng không Vinh), Quảng Nam (Cảng hàng không Chu Lai), Lâm Đồng (Cảng hàng không Liên Khương) để định hướng hoàn thiện Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác các cảng hàng không tại địa phương.

Trước đó, Bộ GTVT đã báo cáo Thường trực Chính phủ Đề án định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ và kết quả làm việc với các Bộ, ngành liên quan, để xem xét, cho ý kiến làm cơ sở hoàn thiện, báo cáo Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Trong quá trình cấp có thẩm quyền xem xét đề án định hướng chung, UBND các tỉnh có thể chủ động tiếp tục hoàn thiện đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác cảng hàng không tại địa phương. Trong đó tập trung nghiên cứu phương án, quy mô đầu tư theo tính chất, điều kiện phát triển và quy hoạch của từng cảng hàng không.

Cụ thể, với Cảng hàng không Thọ Xuân, Chu Lai, Bộ GTVT cho biết quy hoạch các cảng hàng không được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã bố trí thêm đường cất/hạ cánh thứ hai bên cạnh đường cất/hạ cánh hiện hữu do Bộ Quốc phòng quản lý để bảo đảm hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động bay của quân sự.

Như vậy, quy hoạch khu hàng không dân dụng và đường cất/hạ cánh, đường lăn mới cơ bản tách biệt về đất đai và hoạt động với các công trình do Bộ Quốc phòng quản lý, do đó, các địa phương có thể tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án theo hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư theo phương thức hợp tác công - tư (PPP). Hoặc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV (nhà khai thác cảng hàng không hiện hữu) thành lập doanh nghiệp cổ phần cảng hàng không mới đóng vai trò là nhà khai thác cảng hàng không, trong đó ACV nắm cổ phần chi phối.

Đối với các công trình đường cất/hạ cánh, đường lăn hiện hữu do Bộ Quốc phòng quản lý, nếu cần nâng cấp, cải tạo để bảo đảm hoạt động khai thác, Bộ GTVT đề xuất ưu tiên sử dụng nguồn vốn nhà nước đầu tư cải tạo, nâng cấp. Trường hợp nguồn vốn nhà nước không bảo đảm thì nghiên cứu, đầu tư kết hợp với khu hàng không dân dụng theo phương thức PPP, trong đó đầu tư đường cất/hạ cánh, đường lăn theo loại hợp đồng BTO (xây dựng - chuyển giao - kinh doanh).

Đối với Cảng hàng không Nà Sản, Vinh, Liên Khương, Bộ GTVT đề nghị các địa phương nghiên cứu hoàn thiện Đề án theo hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư, khai thác toàn bộ các công trình của cảng hàng không theo phương thức PPP, hoặc ACV thành lập doanh nghiệp cổ phần cảng hàng không mới đóng vai trò là nhà khai thác cảng hàng không, ACV nắm cổ phần chi phối./.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ GTVT đang tổ chức lập quy hoạch các cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tổng thể và làm cơ sở nghiên cứu, thực hiện đầu tư phát triển các cảng hàng không.

Cùng chuyên mục
Xã hội hóa đầu tư 5 sân bay