Xây dựng Hướng dẫn tổ chức thực hiện kiểm toán chuyên đề

Ngày 16/5, tại Hà Nội, Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ “Xây dựng hướng dẫn tổ chức thực hiện kiểm toán chuyên đề của KTNN” tổ chức Hội thảo xin ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia trong Ngành để hoàn thiện đề tài.

96ddecb396de488011cf.jpg
Ths. Lại Xuân Nghị - Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V thay mặt nhóm nghiên cứu phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: N.Lộc

Đề tài do Ths. Lại Xuân Nghị - Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V; Ths. Nguyễn Văn Hiệu - Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IX và Ths. Phạm Thanh Sơn - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV đồng chủ nhiệm.

Phát biểu tại Hội thảo, đại diện Ban chủ nhiệm đề tài, Ths. Lại Xuân Nghị cho biết, trong suốt 30 năm hoạt động và phát triển, KTNN đã thực hiện hàng trăm cuộc kiểm toán chuyên đề, trong đó nhiều cuộc kiểm toán có quy mô lớn, phạm vi kiểm toán rộng, tập trung vào các đối tượng sử dụng nhiều nguồn lực, có tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. 

Kết quả kiểm toán chuyên đề là những đánh giá trên diện rộng về hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đối với chủ đề được kiểm toán và những kiến nghị của cơ quan KTNN tuy chỉ trong một mảng lĩnh vực chuyên môn giới hạn nhất định nhưng xét trên tổng thể cả nền kinh tế thì đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn và tránh được sự lãng phí đối với việc sử dụng các nguồn lực công tại các đơn vị. 

aafb5b9a21f7ffa9a6e6.jpg
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: N.Lộc

Thực tế hiện nay, việc chưa có quy trình chung để tổ chức thực hiện kiểm toán chuyên đề, nên mỗi cuộc kiểm toán tùy thuộc vào phạm vi kiểm toán sẽ được tổ chức thực hiện theo cách thức riêng do một đơn vị được Tổng Kiểm toán nhà nước phân công chủ trì xây dựng. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, nhóm đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Xây dựng hướng dẫn tổ chức thực hiện kiểm toán chuyên đề của KTNN”.

Đề tài kết cấu gồm 3 chương, được nghiên cứu với mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận chung về kiểm toán chuyên đề; Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ chức thực hiện kiểm toán chuyên đề của KTNN; Xây dựng Hướng dẫn tổ chức thực hiện kiểm toán chuyên đề và đề xuất phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán chuyên đề của KTNN.

Tại Hội thảo, các ý kiến đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài về giá trị khoa học và thực tiễn, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay chưa có khái niệm cụ thể về kiểm toán chuyên đề, KTNN chưa có hướng dẫn riêng về việc tổ chức kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán chuyên đề; trong khi đó các cuộc kiểm toán chuyên đề đều có các nội dung, mục tiêu và đặc trưng riêng biệt. 

cb42b32cc941171f4e50.jpg
TS. Vũ Thanh Hải - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV phát biểu góp ý kiến tại Hội thảo. Ảnh: N.Lộc

Góp ý hoàn thiện đề tài, các ý kiến cho rằng, Ban chủ nhiệm đề tài cần tập trung vào nhóm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức thực hiện để hoàn thiện tổ chức kiểm toán chuyên đề của KTNN; xem xét bổ sung nhóm giải pháp liên quan đến công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán... 

Thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, Ths. Lại Xuân Nghị cảm ơn các ý kiến góp ý; đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học để chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài trước khi trình Hội đồng nghiệm thu.

Ths. Lại Xuân Nghị cũng cho biết, trên cơ sở đề tài, nhóm nghiên cứu mong muốn xây dựng được Hướng dẫn tổ chức thực hiện kiểm toán chuyên đề và đề xuất phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán chuyên đề của KTNN để ứng dụng trong thực tiễn hoạt động của Ngành trong thời gian sớm nhất./.

Cùng chuyên mục
Xây dựng Hướng dẫn tổ chức thực hiện kiểm toán chuyên đề