Hướng dẫn kiểm toán dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Sáng 16/5, Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện Hướng dẫn kiểm toán các dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức” của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

dsc_8784-2-(1).jpg
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: N.Lộc

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về Hướng dẫn kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng, trong đó có các dự án ODA để đề xuất hoàn thiện, xây dựng Hướng dẫn kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ODA. 

Đề tài gồm 3 chương: Cơ sở lý luận về kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ODA; Thực trạng công tác kiểm toán và hướng dẫn kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ODA; Hoàn thiện hướng dẫn kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ODA. 

dsc_8788.jpg
Ths. Vũ Duy Bắc đại diện nhóm nghiên cứu trình bày, tiếp thu ý kiến tại Hội thảo. Ảnh: N.Lộc

Đánh giá cao kết quả nghiên cứu, tại Hội thảo, các ý kiến cho rằng, để nâng cao chất lượng đề tài, nhóm nghiên cứu cần nghiên cứu thêm về những bất cập trong quản lý dự án sử dụng vốn ODA, đặc biệt là các quy định pháp luật về thực hiện hợp đồng và nghĩa vụ của các bên tham gia dự án, từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp đột phá giúp các nhà quản lý tháo gỡ nút thắt này.

Bên cạnh đó, cần làm rõ hơn nữa việc Hướng dẫn kiểm toán các dự án có sử dụng vốn ODA đối với từng giai đoạn trong quy trình kiểm toán, cũng như các bước trong từng giai đoạn, đảm bảo Hướng dẫn cần rõ ràng, nhưng phải có tính khái quát cao, có khả năng thích ứng và vận dụng vào thực tiễn một cách linh hoạt.

Trong quá trình thực hiện kiểm toán, Hướng dẫn phải bám sát vào các nội dung kiểm toán, như: Kiểm toán việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư và xây dựng công trình; kiểm toán việc chấp hành chế độ tài chính kế toán của Nhà nước; kiểm toán các số liệu tài chính của dự án và giá trị hợp đồng còn lại… Tương ứng với mỗi nội dung kiểm toán cần bám sát căn cứ, cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện cho phù hợp, đúng quy định.

Thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, Ths. Vũ Duy Bắc khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học để chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài trước khi trình Hội đồng nghiệm thu./. 

Cùng chuyên mục
Hướng dẫn kiểm toán dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức