Xây dựng Kỷ yếu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước 30 năm hình thành và phát triển

(BKTO) - Chiều 29/3, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp Ban biên tập xây dựng Kỷ yếu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước 30 năm hình thành và phát triển để xem xét, cho ý kiến về nội dung Đề cương và phân công nhiệm vụ xây dựng Kỷ yếu.Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban biên tập.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 29/03/2023 20:30