Xây dựng người Hà Nội tiêu biểu cho lương tri và phẩm giá con người Việt Nam

(BKTO) - Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu này khi dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023; phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), sáng 09/10.

1(2).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Chính phủ

Sự kiện do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức, chào mừng kỷ niệm 69 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023).

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh: Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; được thế giới biết đến là Thủ đô anh hùng, ngàn năm văn hiến, hào hoa, thanh lịch, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người; với truyền thống là "Thành phố gương mẫu cho cả nước", trong bất cứ hoàn cảnh nào, Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong các phong trào thi đua, yêu nước của cả nước.

Theo Thủ tướng, Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu, vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, động viên, biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực, nêu gương sáng để mọi người noi theo, được nhân dân Thủ đô và đồng bào cả nước đồng tình ủng hộ, ngưỡng mộ và học tập noi theo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của TP. Hà Nội; chúc mừng các đại biểu "Công dân Thủ đô ưu tú" và gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" Thủ đô được vinh danh dịp này.

Thủ tướng cho biết, hiện nay đang là những tháng cuối năm 2023 - là giai đoạn cao điểm để cả nước và Hà Nội nỗ lực phấn đấu đạt được cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Kế thừa, phát huy truyền thống Thủ đô văn hiến, anh hùng, TP. Hà Nội cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII, đặc biệt là các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi làm việc với TP. Hà Nội; tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, chung sức, đồng lòng, huy động sức mạnh tổng hợp, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào "Người tốt, việc tốt", xây dựng Thủ đô to đẹp, giàu có, văn minh, xứng đáng là trái tim của cả nước.

2.jpg
Thủ tướng và các đại biểu tại triển lãm sách, ảnh "Hà Nội Ngàn hoa dâng Bác". Ảnh: Chính phủ 

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị TP. Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm khơi dậy ý chí, lòng tự hào, niềm vinh dự, trách nhiệm khát vọng phát triển của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia xây dựng Thủ đô, phát triển đất nước. Tập trung thi đua đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; lấy khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để xây dựng và phát triển; phát triển văn hóa, xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh lan tỏa văn hoá của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới; hoàn thiện hệ thống pháp luật với cơ chế, chính sách vượt trội, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Thủ tướng lưu ý, Hà Nội phải tập trung thi đua hoàn thành việc xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065, với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược về phát triển không gian TP. Hà Nội; đẩy mạnh thực hiện các công trình, dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm...

Cùng với đó, Hà Nội phải huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô "Văn hiến - văn minh - hiện đại", xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; hội nhập quốc tế; động lực có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Hà Nội tiếp tục tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô, bảo đảm thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; đồng thời hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liên thông, phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển quản lý Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Thủ đô tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào "Người tốt, việc tốt" và các phong trào thi đua khác của Thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ và phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

Thủ tướng lưu ý, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, "Người tốt, việc tốt" theo hướng thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; góp phần khơi thông mọi nguồn lực để phát triển Thủ đô nhanh, toàn diện, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Thủ đô và không có ai bị bỏ lại phía sau.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo TP. Hà Nội đã biểu dương, vinh danh các gương "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu và "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tham quan triển lãm "Hà Nội - Ngàn hoa dâng Bác" được tổ chức nhân dịp Hội nghị./.

Cùng chuyên mục
Xây dựng người Hà Nội tiêu biểu cho lương tri và phẩm giá con người Việt Nam