XUẤT SIÊU

Vốn FDI thực hiện đạt 4,63 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm qua
(BKTO) - Giải ngân vốn đầu tư công đạt 13,67% kế hoạch năm, cao hơn cùng kỳ (10,35%). Thu hút đầu tư FDI đạt 6,17 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện đạt 4,63 tỷ USD, tăng 7,1% và cao nhất trong 5 năm qua.
  • (BKTO) - 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 619,17 tỷ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 5,9%; nhập khẩu giảm 10,7%. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 25,83 tỷ USD.
  • (BKTO) - 10 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 557,95 tỷ USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 7,1%; nhập khẩu giảm 12,3%. Cán cân thương mại hàng hóa ước xuất siêu 24,61 tỷ USD.
  • (BKTO) - Trong tháng 8/2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 60,92 tỷ USD, tăng 6,7% so với tháng trước và giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước.