Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ và nhập siêu từ Trung Quốc

(BKTO) - 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 619,17 tỷ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 5,9%; nhập khẩu giảm 10,7%. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 25,83 tỷ USD.

tc.jpg
Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 11 tháng năm 2023 đạt 619,17 tỷ USD. Ảnh minh họa: Tạp chí Tài chính

Tính riêng tháng 11, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 60,88 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 ước đạt 31,08 tỷ USD, giảm 3,6% so với tháng trước.

Tính chung 11 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 322,5 tỷ USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 85,94 tỷ USD, giảm 2,2%, chiếm 26,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 236,56 tỷ USD, giảm 7,1%, chiếm 73,4%.

Xét trong 11 tháng năm 2023, có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 07 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 66%).

 Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 11 tháng qua, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 3,96 tỷ USD, chiếm 1,2%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 284,87 tỷ USD, chiếm 88,3%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 25,43 tỷ USD, chiếm 7,9%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 8,24 tỷ USD, chiếm 2,6%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 11 ước đạt 29,8 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,6 tỷ USD, giảm 0,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,2 tỷ USD, tăng 1,7%.

Tính chung 11 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 296,67 tỷ USD, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 105,94 tỷ USD, giảm 8,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 190,73 tỷ USD, giảm 11,7%.

Trong 11 tháng qua, có 43 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 92,2% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 03 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 43,3%).

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 278,18 tỷ USD, chiếm 93,8%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 45,6%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 48,2%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 18,49 tỷ USD, chiếm 6,2%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2023, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 88 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 99,6 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 11 ước tính xuất siêu 1,28 tỷ USD. Tính chung 11 tháng ước tính xuất siêu 25,83 tỷ USD (trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 10,3 tỷ USD).

Cụ thể, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 19,99 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 45,82 tỷ USD.

Trong 11 tháng năm 2023, Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 75,5 tỷ USD giảm 14,1% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU ước đạt 26,2 tỷ USD, giảm 11,1%; xuất siêu sang Nhật Bản 1,5 tỷ USD, tăng 127,2%; nhập siêu từ Trung Quốc 43,7 tỷ USD, giảm 23,1%; nhập siêu từ Hàn Quốc 26,3 tỷ USD, giảm 25,4%; nhập siêu từ ASEAN 8,1 tỷ USD, giảm 31,3%.

Cùng chuyên mục
Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ và nhập siêu từ Trung Quốc