• Tập trung làm thật tốt và hiệu quả 5 nhiệm vụ quan trọng
  2 ngày trước Góc nhìn
  (BKTO) - Sau gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự làm chủ của Nhân dân, đất nước ta có thể nói là chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín quốc tế như ngày nay. Có được kết quả này nhờ sự đóng góp công sức của nhiều ngành, nhiều cấp, toàn dân, toàn quân ta. Trong kết quả đó có vai trò rất quan trọng của Kiểm toán nhà nước, nhất là nhiệm vụ quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công và tài chính công, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiết kiệm, chống lãng phí. Đây là thành quả nổi bật nhất.
 • ClimateScanner - công cụ đánh giá nhanh hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Chính phủ
  17 ngày trước Góc nhìn
  (BKTO) - Công cụ đánh giá nhanh hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) của Chính phủ (ClimateScanner) đưa ra một phương pháp chuẩn hóa mà các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) có thể sử dụng để tiến hành đánh giá nhanh các hành động ứng phó với BĐKH mà Chính phủ đang thực hiện ở cấp quốc gia với tầm nhìn toàn cầu theo 3 trục: Quản trị nhà nước về khí hậu; Chính sách công về khí hậu và Tài chính khí hậu.
 • Kiểm toán nhà nước và chính sách tài khóa
  17 ngày trước Góc nhìn
  (BKTO) - Chính sách tài khóa (CSTK) đóng vai trò quan trọng trong điều hành kinh tế vĩ mô. CSTK cần xây dựng và phát triển một cách linh hoạt và phù hợp nhất với nền kinh tế. Kiểm toán nhà nước (KTNN) với chức năng kiểm tra, đánh giá, xác nhận và tư vấn sẽ đánh giá và phát hiện những khiếm khuyết, kẽ hở của chính sách, từ đó góp phần nâng cao tính hiệu quả khi hoạch định, hoàn thiện và điều hành CSTK trong thực tiễn.