100% Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia kênh Zalo OA Chuyển đổi số quốc gia đến hết tháng 9/2022

(BKT) Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã ban hành Văn bản số 4510/BTTTT-CĐSQG về việc triển khai Kế hoạch Bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ Công nghệ số cộng đồng. Công văn gửi đến ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.                
   

Bộ TT&TT phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp tập huấn cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương theo hình thực trực tuyến và trực tiếp. Ảnh minh họa.

   

Bộ TT&TT cho biết, từ tháng 3/2022, các địa phương thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng (Tổ). Đến ngày 31/8, cả nước có 51/63 tỉnh, thành phố đã thành lập 45.895 Tổ và 211.737 thành viên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Bộ TT&TT khẳng định, để phát huy được vai trò, hiệu quả của Tổ công nghệ số cộng đồng, thành viên Tổ cần được bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số.

Nhằm tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với địa phương trong hoạt động chuyển đổi số nói chung và hướng dẫn hoạt động của Tổ nói riêng, Bộ TT&TT phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp bồi dưỡng, tập huấn cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương theo hình thực trực tuyến và trực tiếp.

Bộ TT&TT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các Tổ bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số, kỹ năng số thông qua Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (quét mã QR Code).

Mục tiêu đến hết tháng 11/2022 là 100% thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng được bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến thông qua Nền tảng học trực tuyến mở đại trà.

Chỉ đạo tất cả thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia kênh Zalo OA “Chuyển đổi số quốc gia” và chọn “Quan tâm” (quét mã QR kênh OA Zalo Chuyển đổi số quốc gia) để cập nhật chủ trương, định hướng, thông tin về các hoạt động chuyển đổi số quốc gia, các Bộ, ngành, địa phương, làm nền tảng kiến thức phục vụ cho việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Mục tiêu đến hết tháng 9/2022 là 100% thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia kênh Zalo OA Chuyển đổi số quốc gia.

Cử đầu mối phối hợp với Bộ TT&TT tổ chức triển khai bồi dưỡng, tập huấn trực tiếp cho Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương. Mục tiêu đến hết tháng 9/2022, hoàn thành tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho 100% Tổ công nghệ số cộng đồng tại 63 địa phương./.
THÙY ANHCùng chuyên mục
100% Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia kênh Zalo OA Chuyển đổi số quốc gia đến hết tháng 9/2022