6 tháng đầu năm 2023, GRDP của Lào Cai đạt 4,65%

(BKTO) - Theo thông tin từ Cục thống kê tỉnh Lào Cai, GRDP quý II của Lào Cai tăng 3,15% so với cùng kỳ năm 2022, thấp hơn mức tăng 10,34% của quý II năm 2022, xếp thứ 10/14 tỉnh vùng Trung du MNPB và thứ 52 cả nước. Tính chung 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng đạt 4,65%, xếp thứ 9/14 tỉnh Trung du MNPB và xếp thứ 41/63 tỉnh, thành phố.

638195937899296003.jpg
Thành phố Lào Cai đang phát triển ngày càng văn minh hiện đại. Ảnh sưu tầm.

Lực đỡ cho nền kinh tế hiện nằm ở khu vực dịch vụ. Nhờ các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh đã góp phần duy trì tăng trưởng của khu vực này. Quý II, tăng trưởng khu vực dịch vụ tăng 6,78% so với Quí I và tăng 7,55% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm, khu vực dịch vụ tăng 8,25%.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, Quý II vẫn duy trì với mức tăng trưởng là 4,67%. Tính chung 6 tháng đầu năm, tăng trưởng của khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4,95% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của Lào Cai tuy chưa đạt như kỳ vọng và mục tiêu kế hoạch đặt ra, nhưng trong đó vẫn có những điểm sáng như: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì và phát triển khá. Khu vực dịch vụ tăng trưởng tốt, trong đó ngành vận tải có mức tăng trưởng cao nhất với 27,30%, chủ yếu tăng ở hoạt động cáp treo, ngành dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 13,95% do khách du lịch đến với Lào Cai tăng cao, ngành thương mại tăng 12,75%. 

Khu vực công nghiệp và xây dựng, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong Quí II gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu; giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào còn ở mức cao; thiếu nguyên liệu cho sản xuất; một số sản phẩm sản xuất ra khó tiêu thụ, hàng tồn kho tăng cao... Tăng trưởng của ngành công nghiệp trong Quý II giảm 4,52% so với Quí II năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh giảm 0,18% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động xây dựng trong Quí II tăng 6,54% so với Quí trước và tăng 6,25% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm tăng trưởng của ngành xây dựng đạt 7,05%. Tăng trưởng của ngành xây dựng 6 tháng đầu năm chủ yếu do đóng góp của hoạt động xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và chuyên dụng với mức tăng 23,53%, do các cấp, các ngành đã chủ động đôn đốc, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; trong khi hoạt động xây dựng nhà ở giảm 14,08% so với cùng kỳ.

Theo Cục Thống kê, dự ước Quý III, Quý IV và cả năm 2023, GRDP của tỉnh Lào Cai đạt mức tăng trưởng khá, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản, khu vực dịch vụ duy trì phát triển tốt và đạt mức tăng trưởng ổn định, riêng khu vực công nghiệp và xây dựng đạt mức tăng khá cao và chủ yếu tăng mạnh ở ngành công nghiệp khai khoáng.

Dự báo trong thời gian tới, kinh tế của tỉnh sẽ tiếp tục gặp khó khăn do suy thoái kinh tế. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tuy duy trì ở mức ổn định và tăng trưởng nhưng đóng góp vào tăng trưởng chung không cao do chiếm tỷ trọng thấp; các ngành dịch vụ sản xuất tiếp tục có mức tăng trưởng khá nhưng sẽ không cao như năm 2022, do 6 tháng cuối năm trước đã đi vào ổn định sau khi dịch Covid-19 đã được khống chế; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục gặp khó khăn.

Để đạt mức tăng trên 10% trong năm 2023, tăng trưởng bình quân mỗi Quí còn lại phải đạt trên 14%. Đây là mức tăng trưởng để phấn đấu nhưng sẽ rất khó khăn và khả năng đạt được là thấp./.

Trong tổng số 42 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã giao năm 2023 của tỉnh Lào Cai, đến nay có 28/42 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, 7/42 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch, 7 chỉ tiêu còn lại là các chỉ tiêu đánh giá kết quả cả năm.

Cùng chuyên mục
6 tháng đầu năm 2023, GRDP của Lào Cai đạt 4,65%