Nghệ An thu hút 8 dự án FDI với số vốn đăng ký 613,8 triệu USD

(BKTO) - Theo UBND tỉnh Nghệ An, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 5,79%, cao hơn bình quân cả nước (ước đạt 4,59%).

2dg.png
Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Nghệ An. Ảnh: nghean.gov.vn

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản toàn Tỉnh tăng 4,26%. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,31% (riêng công nghiệp tăng 3,31%). Khu vực dịch vụ tăng 7,91%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,24%.

 Tính đến ngày 10/6/2023, diện tích gieo trồng vụ Hè Thu trên 36.016,82 ha, đạt 62,1% kế hoạch. Diện tích rừng trồng tập trung ước đạt 10.810 ha, tăng 11,13% so với cùng kỳ; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 845.074 m3, tăng 8,09% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 143.726,6 tấn, tăng 4,36% so với cùng kỳ. 

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 1,79% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm có mức tăng khá so với cùng kỳ như: nước mắm, phân hóa học, thức ăn gia súc, đường, sữa chua...

Tổng doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 55.408 tỷ đồng, tăng 11,98% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch ước đạt 4,9 triệu lượt, tăng 22% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 212.778 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm.

 Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt 8.489 tỷ đồng, tương đương 53,5% dự toán, bằng 80,6% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 16.862 tỷ đồng, đạt 50,8% dự toán HĐND Tỉnh giao.  

 Về thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tính đến ngày 22/6/2023, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 22.186,4 tỷ đồng, thành lập mới 984 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký thành lập 6.774,055 tỷ đồng. 

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, Nghệ An đã thu hút được 8 dự án FDI với số vốn đăng ký 613,8 triệu USD, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 725,4 triệu USD, xếp vị trí thứ 8/63 tỉnh, thành.

Các cấp, các ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2023, tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác chuyển đổi số, triển khai Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số. Kết quả thu nhận định danh điện tử xếp thứ 3 toàn quốc, sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

6 tháng cuối năm 2023, Nghệ An sẽ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.

Trong đó, thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường công tác thu ngân sách, quản lý chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp. Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn. Tập trung hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn.

 Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số năm 2023.../.

Cùng chuyên mục
Nghệ An thu hút 8 dự án FDI với số vốn đăng ký 613,8 triệu USD