7 thang

7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch đạt 195,42 tỷ USD, giảm 10,3%
(BKTO) – Tổng cục Hải quan cho biết, hết tháng 7, có 7 tỉnh, thành phố đạt kim ngạch xuất khẩu từ 10 tỷ USD trở lên, gồm: TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng, Đồng Nai và Bắc Giang.