APEC 2017

Năm APEC 2017: Dấu ấn Việt Nam trên bản đồ châu Á - Thái Bình Dương
(BKTO) - Năm 2006, lần đầu tiên hoàn thành vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Việt Nam đã khẳng định tâm thế sẵn sàng cho hội nhập và là thành viên có trách nhiệm của APEC cũng như cộng đồng quốc tế. 11 năm sau, Việt Nam lại tổ chức thành công Năm APEC 2017 để minh chứng vai trò kết nối, đóng góp tích cực cho tiến trình liên kết, phát triển và thịnh vượng của khu vực. Thành công ấy đã góp phần tô thêm dấu ấn Việt Nam trên bản đồ châu Á - Thái Bình Dương.