Bản tin truyền hình Kiểm toán - Số 01 tháng 11/2022

Bản tin Kiểm toán - Số 01, tháng 11/2022 của Báo Kiểm toán sẽ gửi tới quý vị những thông tin và sự kiện kiểm toán nổi bật trong thời gian qua.
Thái Anh | 10/11/2022 15:43
Bản tin kiểm toán