Tọa đàm “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng - Đòn bẩy đột phá chất lượng nguồn nhân lực của Kiểm toán nhà nước”

(BKTO) - Chương trình Tọa đàm truyền hình “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng - Đòn bẩy đột phá chất lượng nguồn nhân lực của Kiểm toán nhà nước” do Báo Kiểm toán phối hợp với Truyền hình Thông tấn (TTXVN) tổ chức nhằm trao đổi về việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước.
03/11/2022 10:02
Tọa đàm