BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Quốc hội sẽ giám sát tối cao về bảo vệ môi trường trong năm 2025
(BKTO) - Quốc hội quyết định sẽ giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành” trong năm 2025.