Bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán nợ công và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng đoàn kiểm toán

(BKTO) - Sáng 01/3, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, KTNN đã khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán nợ công và Lớp bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng đoàn kiểm toán theo hình thức trực tuyến.                
   

Các học viên tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán nợ công theo hình thức trực tuyến. Ảnh: H. Nhung

   

Lớp bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán nợ công với sự tham gia của 45 học viên đến từ 17 đơn vị trực thuộc.

Lớp học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức chung về khái niệm và phân loại nợ công; quản lý nợ công; hệ thống báo cáo về nợ công; một số nội dung chính trong chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng thời, Lớp học cũng trang bị cho học viên các kỹ năng để có thể phân tích, đánh giá nợ công; tình hình quản lý nợ công ở Việt Nam hiện nay.
                
   

TS. Nguyễn Hữu Hiểu - Trưởng khoa, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán - trao đổi với học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán nợ công. Ảnh: H. Nhung

   

Đặc biệt, Lớp học còn trang bị kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng cho các học viên về: Tình hình tổ chức kiểm toán nợ công của KTNN; lập kế hoạch kiểm toán nợ công; kiểm toán tổng hợp nợ công tại Bộ Tài chính và tại các Bộ, ngành có liên quan; kiểm toán chi tiết; kiểm toán tại các đơn vị sử dụng nợ công (cơ quan cho vay lại, các Bộ, ngành); kiểm toán tại các địa phương về nợ chính quyền địa phương; mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Lớp học do TS. Nguyễn Hữu Hiểu - Trưởng khoa, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, ThS. Lê Hoài Châu và Mai Thị Oanh - Phó Trưởng phòng, KTNN chuyên ngành II - giảng dạy.
                
   

Các học viên tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng đoàn kiểm toán theo hình thức trực tuyến. Ảnh: H. Nhung

   

Lớp bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng đoàn kiểm toán gồm 28 học viên đến từ 20 đơn vị trực thuộc.

Lớp học trang bị cho học viên các kiến thức tổng quan, cơ bản về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng đoàn kiểm toán. Đồng thời, bồi dưỡng cho học viên các kỹ năng tổ chức: Nhân sự đoàn kiểm toán, kiểm soát nội bộ đoàn kiểm toán, cuộc họp.

Đây còn là nơi trao đổi, thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu về việc vận dụng những kỹ năng mềm của Trưởng đoàn kiểm toán như: Kinh nghiệm của Trưởng đoàn kiểm toán trong tổ chức các hoạt động của đoàn kiểm toán; kinh nghiệm về vận dụng các kỹ năng mềm trong thực tiễn xử lý công việc của Trưởng đoàn kiểm toán gắn với các mối quan hệ.

Th.S Lê Tùng Lâm - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III và TS. Vũ Thanh Hải - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, KTNN - phụ trách giảng dạy Lớp học.

Dự kiến, cả 2 Lớp học sẽ kết thúc vào ngày 03/3./.
HỒNG NHUNG
Cùng chuyên mục
Bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán nợ công và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng đoàn kiểm toán