Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp và đất đai

(BKTO) - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), sáng 21/8, tại trụ sở KTNN - 111 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng 2 Lớp Bồi dưỡng về kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) doanh nghiệp và kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đai.

1.jpg
Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Hà Minh Tuấn khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiểm toán BCTC doanh nghiệp. Ảnh: HỒNG NHUNG

Phát biểu khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiểm toán BCTC doanh nghiệp, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Hà Minh Tuấn cho biết: Theo dự kiến, Lớp Bồi dưỡng được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 21-24/8. 

“Chương trình của Lớp học được thiết kế để cung cấp cho các kiểm toán viên kiến thức chung về kiểm toán BCTC” - ông Tuấn nêu rõ.

Để lớp học đạt chất lượng tốt, ông Tuấn đề nghị học viên: Tham gia lớp học đầy đủ, tuân thủ nội quy, quy chế của lớp học; tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong trao đổi, thảo luận, đặc biệt là chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình trong thực tiễn kiểm toán.

2.jpg
ThS. Nguyễn Quyết Thắng - Trưởng phòng,  KTNN chuyên ngành VII - giảng  dạy tại Lớp Bồi dưỡng kiểm toán BCTC doanh nghiệp. Ảnh: HỒNG NHUNG

 Lớp Bồi dưỡng gồm 45 học viên đến từ các đơn vị trong toàn Ngành với thời lượng 28 tiết, bao gồm thời gian giảng dạy và làm bài kiểm tra cuối khóa. Giảng viên của Lớp là ThS. Nguyễn Quyết Thắng - Trưởng phòng, KTNN chuyên ngành VII.

Mục tiêu của Lớp Bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức cơ bản và các kỹ năng kiểm toán BCTC doanh nghiệp để hỗ trợ kiểm toán viên thực hiện kiểm toán. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên được trang bị: Kiến thức tổng quan về kiểm toán BCTC doanh nghiệp, hướng dẫn vận dụng trọng yếu kiểm toán và chọn mẫu kiểm toán trong kiểm toán BCTC doanh nghiệp, kỹ năng kiểm toán các chu trình và khoản mục trên BCTC.

Chương trình bồi dưỡng gồm 3 chuyên đề: Khái quát về kiểm toán BCTC doanh nghiệp; Hướng dẫn xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu, xác định trọng yếu kiểm toán và chọn mẫu kiểm toán trong kiểm toán BCTC doanh nghiệp; Hướng dẫn kỹ năng kiểm toán một số chu trình và khoản mục chủ yếu.

3.jpg
Quang cảnh Lớp Bồi dưỡng kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đai. Ảnh: HỒNG NHUNG

Lớp Bồi dưỡng kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đai gồm 45 học viên đến từ các đơn vị trong Ngành. Theo dự kiến, Lớp Bồi dưỡng diễn ra trong 4 ngày, từ 21-25/8 với thời lượng 36 tiết.

 Sau khi hoàn thành chương trình, học viên hiểu và nắm bắt được các vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước về đất đai; chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai ở Trung ương và địa phương; quy trình giao đất ở địa phương; công tác tính giá đất; những kiến thức cơ bản về kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất tại các địa phương; công tác kiểm toán tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cơ quan Thuế, nhà đầu tư thực hiện dự án.

Chương trình bồi dưỡng gồm 6 chuyên đề, trong đó 3 chuyên đề: Tổng quan về quản lý, sử dụng đất, về giao đất và kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đai; Kiểm toán tại Sở Xây dựng; Kiểm toán, kiểm tra đối chiếu tại nhà đầu tư thực hiện dự án do ThS. Đỗ Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng, KTNN khu vực I - giảng dạy.

2 chuyên đề: Kiểm toán tại Sở Tài chính và kiểm toán tại Cơ quan Thuế do ThS. Trần Thị Thanh Bình - Trưởng phòng, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán - giảng dạy.

Chuyên đề Kiểm toán tại Sở Tài nguyên và Môi trường và Tổ chức đấu giá do ThS. Huỳnh Hữu Thọ - Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VII - giảng dạy./.

Cùng chuyên mục
Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp và đất đai