Cà Mau đôn đốc nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

(BKTO) - Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau vừa ban hành Công văn số 1129/BHXH-QLTST về việc đôn đốc đơn vị sử dụng lao động trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dứt điểm trong năm 2023.

1.jpg
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội đối với đơn vị sử dụng lao động tại Cà Mau. Ảnh: BHXH tỉnh Cà Mau

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau, thời gian qua, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện tốt việc trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đúng theo quy định;

Tính đến ngày 30/11, toàn tỉnh Cà Mau có 61.858/63.426 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt 97,53% kế hoạch; 23.673/27.283 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 86,8% kế hoạch; 1.041.386/1.093.617 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 95,92% kế hoạch.

Tổng số tiền thu được là 2.021,376/2.311 tỷ đồng, đạt 87,47% kế hoạch; số tiền chậm nộp là 190,788 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,26% so với số phải thu.

Bên cạnh đó, đơn vị sử dụng lao động phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị sử dụng lao động chậm đóng, đóng không kịp thời so với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, ảnh hưởng đến việc xác nhận sổ bảo hiểm xã hội để giải quyết các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, xác nhận việc hoàn thành kết quả đóng năm 2023 cho đơn vị sử dụng lao động, nhất là khối doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể.

Để thực hiện hoàn thành việc trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2023, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau cần chỉ đạo cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan kiểm tra số tiền trích đóng của người lao động đến hết 31/12/2023.

Đồng thời, thực hiện đối chiếu, chuyển nộp số tiền đóng cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 85, Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Điều 15, Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014; thời gian thực hiện trích nộp dứt điểm trước ngày 28/12/2023./.

Cùng chuyên mục
Cà Mau đôn đốc nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023