bảo hiểm y tế

Hà Giang: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình
(BKTO) - Vừa qua, tại Hà Giang, Hội nghị đối thoại và tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình với nông dân đã được tổ chức với mục tiêu tuyên truyền cho hội viên, nông dân hiểu rõ những kiến thức cập nhật về chính sách, pháp luật cũng như lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT.