Các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, có ý kiến tham gia của Kiểm toán Nhà nước

(BKTO) – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu này khi phát biểu kết thúc phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, tại phiên họp sáng 12/11.Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều giải pháp, chính sách để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, phục hồi kinh tế, góp phần giảm bớt những khó khăn của DN, giúp DN duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động. Thủ tục chuẩn bị kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã tuân thủ thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định pháp luật, cơ bản đã khắc phục được tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải, kém hiệu quả.
                
   

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Ảnh: quochoi.vn

   

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, quy mô các chính sách hỗ trợ tương đối thấp, chỉ tương đương khoảng 4 % tổng lượng GDP. Một số Bộ, ngành và địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được giao, việc giải ngân vốn đầu tư còn chậm, nhất là vốn ODA, việc triển khai một số dự án quan trọng quốc gia bị chậm tiến độ, nhất là dự án sân bay quốc tế Long Thành và dự án đường bộ cao tốc phía Đông giai đoạn I vẫn còn những khó khăn, vướng mắc nên tiến độ giải ngân chưa như mong muốn.

Qua phiên chất vấn này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan, tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong đó tập trung vào 4 vấn đề chính sau đây.

Thứ nhất, ngay trong năm 2021, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để giúp cho Chính phủ xây dựng và triển khai chương trình tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch Covid-19, gắn với nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế, gắn với khung khổ đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính ngân sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch tái cơ cấu kinh tế 5 năm.

Về việc thiết kế các gói, các chương trình phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch, gắn với việc xây dựng gói kích thích kinh tế bằng tài khóa và tiền tệ trong thời gian tới, các đại biểu Quốc hội đều nhấn mạnh, gói kích thích tới đây phải chú trọng cả vấn đề tổng cung và tổng cầu, không chỉ là phục hồi kinh tế mà còn phục hồi, phát triển xã hội. Chương trình tổng thể phục hồi phát triển kinh tế cũng cần có lộ trình phù hợp, đồng thời cần có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi cao và dẫn vốn được vào khu vực thực sự cấp bách và cần thiết, có khả năng hấp thụ được vốn.

Bên cạnh đó, xây dựng những chương trình quản lý rủi ro đảm bảo cho việc huy động, phân bổ các nguồn lực công khai, minh bạch, đúng mục đích, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, chống lợi ích nhóm, lợi ích tiêu cực trong quá trình phân bổ và sử dụng các gói hỗ trợ này. Chương trình tổng thể phục hồi, phát triển kinh tế phải dựa trên cơ sở đánh giá sâu sắc, toàn diện những tác động của dịch Covid-19 đến tình hình kinh tế - xã hội của nước ta, các xu hướng đầu tư kinh doanh sau đại dịch, tình hình kinh tế của khu vực và thế giới.

Thứ hai, về đầu tư công và các công trình quan trọng quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu với Chính phủ phân tích, đánh giá kỹ lưỡng thực trạng tình hình, xác định nguyên nhân khách quan và chủ quan, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và trách nhiệm của người đứng đầu để có biện pháp quyết liệt trong việc chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn, giải ngân kế toán, quyết toán vốn đầu tư. Cần có giải pháp quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu phân bổ và giải ngân năm 2021 đạt 90%. Phân bổ, giao vốn và giải ngân năm 2022 đạt được 100% dự toán do Quốc hội giao.
                
   

Quang cảnh phiên chất vấn sáng 12/11. Ảnh: quochoi.vn

   
Thứ ba, về một số thể chế, chính sách, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu cho Chính phủ khẩn trương, quyết liệt triển khai, nhanh chóng xây dựng các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh để phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch. "Phải đi trước một bước theo cam kết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thời điểm hoàn thành nội dung này chậm nhất là ngày 31/12/2022. Trong đó lưu ý, quy hoạch phát triển đồng bằng sông Cửu Long phải xong trước tháng 12/2021" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đồng thời, khẩn trương chủ trì, phối hợp các cơ quan để trình Quốc hội xem xét kỹ đề án thí điểm tách công tác giải phóng mặt bằng, dự án tái định cư ra khỏi các dự án đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn cho đầu tư sản xuất kinh doanh trong một số luật và sửa một số luật sớm trình Quốc hội xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Thứ tư, đối với việc chuẩn bị các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia trong thời gian tới, cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng theo đúng quy trình, có ý kiến của cơ quan KTNN. “Theo quy định của pháp luật, tất cả các dự án trọng điểm quốc gia trước khi trình Quốc hội đều phải có ý kiến của cơ quan KTNN. Vì vậy, trong quá trình xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải mời KTNN tham gia và trước khi trình sang Quốc hội phải có ý kiến của KTNN. Vì đây là cơ quan có tính chất độc lập và chuyên môn rất cao” - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, những dự án trọng điểm quốc gia này cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng theo đúng quy trình và cân nhắc đến tính khả thi, nhất là vấn đề huy động vốn. Chính phủ có những giải pháp tiếp tục hỗ trợ cho người dân và DN vượt qua giai đoạn khó khăn này để tiếp tục phục hồi và phát triển kinh tế.
ĐĂNG KHOA
Cùng chuyên mục
Các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, có ý kiến tham gia của Kiểm toán Nhà nước