Các dự án trọng điểm quốc gia đang nỗ lực giải ngân vốn đúng tiến độ

(BKTO) - Bộ Tài chính vừa có báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 3 tháng, ước thực hiện 4 tháng kế hoạch năm 2023, trong đó có báo cáo về tiến độ giải ngân của các dự án trọng điểm quốc gia.

cao-toc-105.jpg
Bộ Tài chính cho biết: Đến ngày 07/4/2023, công tác giải phóng mặt bằng của Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đã cơ bản hoàn thành. Ảnh minh họa.

Theo đó, đối với Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Bộ Tài chính cho biết, theo Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Dự án có tổng mức đầu tư là 22.856 tỷ đồng, tổng lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2021 là 22.855,035 tỷ đồng. Cụ thể: năm 2018 là 4.500 tỷ đồng, năm 2019 là 6.990 tỷ đồng, năm 2020 là 6.705,035 tỷ đồng, năm 2021 là 4.660 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dự kiến khởi công trước ngày 30/6/2023.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), lũy kế vốn thanh toán đến ngày 31/12/2022 là 16.697,647 tỷ đồng/22.855,035 tỷ đồng (đạt 73,06% kế hoạch được giao). Đến nay, Dự án đã hết thời gian thực hiện và thanh toán.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đến ngày 07/4/2023, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số công trình hạ tầng kỹ thuật đang di dời.

KBNN cho biết, lũy kế số vốn ngân sách nhà nước giải ngân đến ngày 10/4/2023 của Dự án này là 49.846,7 tỷ đồng, đạt 76,3% tổng kế hoạch được giao; trong đó, nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2023 giải ngân là 2.370,4 tỷ đồng, đạt 14% kế hoạch năm 2023. Ước giải ngân đến ngày 30/4/2023 là 49.144,2 tỷ đồng, đạt 78,7% tổng kế hoạch được giao; trong đó, nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2023 là 4.029,604 tỷ đồng, đạt 23,8% kế hoạch năm 2023 được giao.

Đối với Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, tổng kế hoạch vốn giai đoạn này đã giao cho Dự án là 119.644,586 tỷ đồng. Số vốn trên hiện đã được Bộ Giao thông vận tải phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 cho từng dự án thành phần.

Tổng số vốn giao trong kế hoạch hằng năm là 54.747,4 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch năm 2022 là 9.521,3 và năm 2023 là 45.226,1 tỷ đồng. Tổng số vốn đã giải ngân của Dự án đến hết ngày 10/4/2023 là 18.875,2 tỷ đồng, đạt 34,5% tổng kế hoạch vốn hằng năm đã giao, trong đó thuộc kế hoạch năm 2023 là 9.732,5 tỷ đồng, đạt 21,5% kế hoạch năm 2023. Ước giải ngân đến ngày 30/4/2023 là 25.687,901 tỷ đồng, đạt 46,9% tổng kế hoạch được giao, trong đó thuộc kế hoạch năm 2023 là 16.545,201 tỷ đồng, đạt 36,4% kế hoạch năm 2023 được giao.

Với 3 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Biên Hòa - Vũng Tàu; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đến thời điểm này, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương được phân cấp là cơ quản chủ quản đã phê duyệt đầu tư 8/10 dự án thành phần của 3 dự án, đồng thời đã phê duyệt quyết định đầu tư 10/10 dự án thành phần của 3 dự án.

Hiện nay, 2 dự án thành phần 2 do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản đã được giao kế hoạch vốn để thực hiện.

Cụ thể, dự án thành phần 2 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 được giao kế hoạch vốn là 1.258 tỷ đồng; đến ngày 10/4/2023, giải ngân 34,016 tỷ đồng, ước đến ngày 30/4/2023 là 50 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, kế hoạch vốn năm 2023 được giao 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình phục hồi; đến thời điểm này chưa thực hiện nhập kế hoạch trên hệ thống TABMIS của KBNN./.

Cùng chuyên mục
Các dự án trọng điểm quốc gia đang nỗ lực giải ngân vốn đúng tiến độ