KBNN

Các dự án trọng điểm quốc gia đang nỗ lực giải ngân vốn đúng tiến độ
(BKTO) - Bộ Tài chính vừa có báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 3 tháng, ước thực hiện 4 tháng kế hoạch năm 2023, trong đó có báo cáo về tiến độ giải ngân của các dự án trọng điểm quốc gia.