Infographic - Quy định mới về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức

PHƯƠNG LAN | 06/02/2023 14:11:01

Kể từ ngày 15/02/2023, Thông tư số 20/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân chính thức có hiệu lực. Trong đó, Thông tư quy định cụ thể về việc mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức.

Bài liên quan
Cùng chuyên mục
Infographic - Quy định mới về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức