Cho vay đối với lâm sản, thủy sản đạt 5.500 tỷ đồng

(BKTO) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sau hơn 2 tháng triển khai, đến nay, đã có 13 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản và đã thực hiện cho vay với doanh số giải ngân đạt gần 5.500 tỷ đồng.

lam-san-thuy-san.jpg
Gói tín dụng lâm sản, thủy sản đã triển khai được khoảng hơn 37% tổng số tiền cam kết cho vay theo Chương trình. Ảnh: Internet

Với tiến độ này, gói tín dụng lâm sản, thủy sản đã triển khai được khoảng hơn 37% tổng số tiền cam kết cho vay theo Chương trình, cho 2.000 lượt khách hàng vay vốn.

Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản có quy mô khoảng 15.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu từ 1-2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn (ngắn hạn; trung, dài hạn) của chính ngân hàng cho vay, thời gian triển khai đến hết 30/6/2024.

Đây là chương trình tín dụng được Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu, đề xuất gói tín dụng (ban đầu dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng) để hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến lâm sản và thủy sản.

Theo văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại triển khai Chương trình này, đối tượng vay vốn là khách hàng có dự án/phương án phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực lâm sản, thủy sản.

Lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam, thấp hơn tối thiểu từ 1 - 2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn (ngắn hạn; trung, dài hạn) của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ.

Chương trình được thực hiện bằng nguồn vốn tự huy động của các ngân hàng và thực hiện cho vay theo cơ chế thương mại thông thường.

Các ngân hàng thương mại theo thẩm quyền thực hiện miễn, giảm các loại phí dịch vụ đối với khách hàng tham gia Chương trình này, phù hợp với quy định pháp luật và quy mô hoạt động của ngân hàng./.

Cùng chuyên mục
Cho vay đối với lâm sản, thủy sản đạt 5.500 tỷ đồng