Chú trọng làm tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học

(BKTO) - Đây là một trong những nội dung được đại diện các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) đề cập, qua xem xét báo cáo kết quả công tác quý III/2023 của KTNN.

dsc_9112.jpg
Đề tài nghiên cứu cấp quốc gia của KTNN đã được bảo vệ thành công và xếp loại Xuất sắc. Ảnh: N.Lộc

Theo báo cáo của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, 9 tháng đầu năm, KTNN tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023; cử công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và công chức tham gia bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương; cử công chức tham gia các cuộc Hội thảo, khóa bồi dưỡng ở trong và ngoài nước. 

Tính đến hết quý III/2023, KTNN đã tổ chức 35/48 lớp đào tạo, bồi dưỡng; hoàn thành công tác tổ chức lớp đào tạo cho công chức kiểm toán viên Lào; xây dựng dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của KTNN năm 2024; tiếp tục triển khai biên soạn các tài liệu, giáo trình theo kế hoạch; rà soát danh mục văn bản, tài liệu và hệ thống ngân hàng câu hỏi, đáp án phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của KTNN.

“Vừa qua, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành quy định đánh giá việc cập nhật kiển thức chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của KTNN” - Chánh văn phòng KTNN Lưu Trường Kháng cho biết.

khai-giang-7.9_20200907165728.jpg
Tính đến hết quý III/2023, KTNN đã tổ chức 35/48 lớp đào tạo, bồi dưỡng

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) cũng được chú trọng, qua đó góp phần hình thành những sáng kiến, hoàn thiện quy định về hoạt động kiểm toán, hoạt động của KTNN.

KTNN đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Vai trò của Kiểm toán nhà nước trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”, đề tài đã được Hội đồng xếp loại Xuất sắc.

Tính đến nay, KTNN đã tổ chức nghiệm thu 13/13 đề tài NCKH cấp Cơ sở, 19/20 đề tài NCKH cấp Bộ đã có sản phẩm và tổ chức nghiệm thu 09/20 đề tài; gửi thông báo xét chọn, tuyển chọn cá nhân và đơn vị chủ trì thực hiện đề tài NCKH năm 2024 tới các Ban chủ nhiệm đề tài 2024 và thành viên Hội đồng khoa học; trình lãnh đạo KTNN ban hành Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2024 của KTNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành “Quy chế xét chọn, tuyển chọn và tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH của KTNN”; Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã hoàn thành và gửi lấy ý kiến các đơn vị về dự thảo “Quy chế Ứng dụng kết quả NCKH của KTNN”…

Về nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; tiếp tục nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2022; tổ chức họp các Tổ thẩm định đề cương, thuyết minh đề tài NCKH cấp bộ và cấp cơ sở năm 2024; hoàn thiện các thủ tục sau khi KTNN đã hoàn thành đề tài cấp quốc gia; tổ chức in sách “Vai trò KTNN trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”…

Qua xem xét, đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của KTNN thời gian qua, các ý kiến cho rằng, công tác đào tạo, nghiên cứu đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kiểm toán, nâng cao hiệu quả hoạt động của KTNN.

Do đó, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được giao, các đơn vị, từng cá nhân cần chú trọng công tác đào tạo, nghiên cứu, nâng cao tinh thần tự học tập và ứng dụng vào công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Cùng chuyên mục
Chú trọng làm tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học