Chuẩn bị nội dung Phiên giải trình “Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà nước"

Sáng 28/8, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị quán triệt chuẩn bị nội dung làm việc với Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về Phiên giải trình “Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà nước đến hết niên độ ngân sách nhà nước năm 2021”.
Phong bao dien tu | 28/08/2023 17:51