Tọa đàm "Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các địa phương"

(BKTO) -Trong Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước (KTNN) đến năm 2030, KTNN đề ra mục tiêu thực hiện kiểm toán thường xuyên hằng năm đối với quyết toán ngân sách của các tỉnh, thành phố. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, KTNN không chỉ dựa vào nỗ lực của toàn ngành mà còn tập trung vào việc phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các địa phương trong công tác kiểm toán và thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Nhằm giới thiệu rõ hơn về hiệu quả của việc phối hợp này, Báo Kiểm toán tổ chức chương trình tọa đàm truyền hình "Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các địa phương". Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời quan trọng, đó là Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải và Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VI Vũ Khánh Toàn.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 04/08/2023 13:51