Khai giảng các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho kiểm toán viên nhà nước

(BKTO) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2023, ngày 21/8, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã khai giảng các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho kiểm toán viên, gồm lớp Bồi dưỡng kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đai (Lớp 2) và lớp Bồi dưỡng kiểm toán báo cáo tài chính (Lớp 2).
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 21/08/2023 13:30