CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG

Huy động nguồn lực chuyển đổi năng lượng công bằng
(BKTO) - Thời gian qua, Việt Nam đã có những bước triển khai quyết liệt, mạnh mẽ và đầy tham vọng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng. Tuy nhiên, ngoài nguồn lực mà các đối tác quốc tế cam kết huy động ban đầu, Việt Nam vẫn cần phải sử dụng nguồn ngân sách và huy động từ khối tư nhân.